WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:164 回復:0 發表於 2020-8-1 13:17:40
本主題由 212love 於 7 天前 解除高亮
累計簽到︰2053 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-8-1 13:17:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

你我皆凡人/超能追緝(台) Mortal, 2020.[MKV/3.38GB] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 動作 冒險 奇幻 
地區: 美國 其它 
語言: 英语 其他 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
p2611163067.webp.jpg
$ I7 g2 L, C" V/ i# ~+ Z1 W* l- N6 w/ \) t! @% w5 v
◎译 名 超能追缉 / 你我皆凡人 / 凡人 / 凡人烦人 / 超能追缉(台)
" A  p0 s0 c* u( \4 E8 Y) ]◎片 名 Mortal
2 F8 v, ^+ z% L. p' O# X  A9 I; z◎年 代 2020: m* z" O8 O' W5 ~5 I8 e
◎产 地 挪威 / 美国% e/ z: V8 }2 X, j# d' t$ B
◎类 别 动作 / 奇幻 / 冒险
/ z2 O+ a" X8 K5 s9 M◎语 言 挪威语 / 英语! R9 s# Z9 r2 g9 m
◎上映日期 2020-02-28(挪威)  E  b# O; ?2 @7 t5 c0 o1 O
◎IMDb评分 5.8/10 from 285 users# `3 c4 Q/ Y( I: i2 X
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5715066
2 o4 ]! l' i- O6 W% t◎豆瓣评分 5.8/10 from 155 users
( b  k( p2 `4 I1 Y! C◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26791681/
1 C( N, b- [5 A/ o7 \9 P! T1 o1 K◎导 演 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal. u1 c2 \. f% S1 c
◎编 剧 安德烈·艾弗道夫 André ?vredal / Norman Lesperance8 B! G- ^4 a6 L* A, t
◎主 演 纳特·沃尔夫 Nat Wolff9 u( R5 c% o6 K0 ^7 g7 y2 Q  ?! p4 {
   亚瑟·哈卡拉赫蒂 Arthur Hakalahti
1 U5 i- ?6 ~6 u, v   Priyanka Bose
! Z/ }% L1 v& o6 e; n5 L) s   Iben Akerlie
4 M% ]. q7 n( W+ u   Kai Kolstad R?dseth: |! N* G/ E" P' N4 \; k1 [
   Geir Kaspersen
' Q' O2 N# _  {2 q0 H, s* Q5 c# N4 G   Ravdeep Singh Bajwa; O* ~; q1 n8 q8 f1 f
   Sunniva Lind H?verstad
+ }3 k1 g, e5 o& Z* x# }6 A; Q8 j
6 E: e" Y4 ?) I6 I$ ^0 |/ O1 S( |- G  H/ R7 a7 j( |
◎标 签 奇幻 | 挪威 | 动作 | 2020 | 美国 | 挪威电影 | 电影 | 美国电影
+ L# p' ]4 C, h* {$ X0 {  ^$ x3 x9 ?
+ L- b) v/ q+ F$ k" c◎简 介
  }5 V  Y  i. R
0 x* @% v* Y0 }/ x) |6 C7 n 故事讲述一位挪威裔神秘男子,让碰到自己的少年突然自燃,并被控谋杀罪名。在接受审问之前,一位心理医师惊人发现,他竟然拥有无法控制的超自然能力,而这股力量可能来自于北欧神话,于是她决定帮助这位神秘男子逃狱,一同踏上寻找真相的旅途。
+ ~) L( [3 A/ q( G& p3 K, I. Z9 i
1 s- T+ X0 `- ]* \, g: r1 _
CODE:7 S% Q0 G6 O) A" ~; [- @5 a

! ]# A1 Y% Z) L5 r5 F! q
, U" F' B) c( x% c; i& ~# O' \
* Z" b* ~* B- @6 O& F
Video! J& K. ~( j+ w' X9 D6 w
ID : 1$ E" y- Z. F1 d' @
Format : AVC" b4 L. Y3 V8 q- N" h
Format/Info : Advanced Video Codec
. o5 m. A# c9 ^+ a' eFormat profile : [email protected]
4 S3 A; f, e4 u% x& OFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames4 U8 t3 d- W' f
Format settings, CABAC : Yes
3 x$ z: H. g" b4 ~  Y* vFormat settings, Reference frames : 4 frames  D5 ~# x* h; {( y4 r! {
Codec ID : avc1. D  z- |8 r! |  d. ~8 a
Codec ID/Info : Advanced Video Coding/ U9 ~0 s( f+ h/ S' _/ [+ ^
Duration : 1 h 39 min
& Z6 _: T7 y# _7 j# qBit rate : 2 500 kb/s
8 A5 Q8 A  ~+ z! x3 _+ fWidth : 1 920 pixels$ ^* F+ Y& d2 R9 i. V
Height : 806 pixels6 X+ U7 @! x. X6 G9 j
Display aspect ratio : 2.40:1
2 d$ K. x7 y, B3 f' a4 j* ZFrame rate mode : Constant
/ x) j6 o! t& ?( t) CFrame rate : 25.000 FPS/ t: k: m! U* e; [0 M: c6 Z
Color space : YUV
, i' f+ |& i: F9 B' h4 kChroma subsampling : 4:2:0
3 g0 g* H- E9 z# e. QBit depth : 8 bits
" ^/ m. |9 i- F6 C6 s% y$ ~# ]Scan type : Progressive
, D2 O1 Q0 u+ ?) Q/ x+ R$ s3 VBits/(Pixel*Frame) : 0.065
, l8 W, A' _8 l8 i  K. AStream size : 1.74 GiB (92%)
0 ^) W( h3 c& ]4 MWriting library : x264 core 152 r2851M ba248997 e8 {6 S4 S5 l' I. c& a$ o
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=16 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=31250 / vbv_bufsize=31250 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=3:1.00
, L! [( ?& ^% b2 p) H, REncoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30
' ~  j- l! r# J) Q" c( }0 u8 I5 Q9 gTagged date : UTC 2020-07-31 04:31:306 T; g1 P* Y3 L4 w: ]2 `
Codec configuration box : avcC
. D, m4 ]8 g1 J. I" a7 i/ O# [% \$ R2 n0 W
Audio# K3 U& g; l' p) T" h6 g" V
ID : 27 T5 K. Q0 X* F. D1 a/ c
Format : AAC LC9 [9 k9 M( T. b  Z3 {! \
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
' v" t+ y9 p% k* s4 \Codec ID : mp4a-40-27 X$ T0 A1 t* N0 X! r  }5 C1 y
Duration : 1 h 39 min
; V/ o$ l9 B% aBit rate mode : Constant
: i) }: Y' I6 K  V1 U2 lBit rate : 224 kb/s
& ~7 N" y  ]: d4 N" mChannel(s) : 6 channels' ]. L* e2 z" G% n6 h1 L. L
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
8 j4 m) S9 C" i2 ^) q' D7 TSampling rate : 48.0 kHz
9 T5 ]  `  B0 M/ G' G+ p4 iFrame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)/ r9 f) T4 b) w
Compression mode : Lossy1 ~0 H- w+ y! H
Stream size : 160 MiB (8%)
+ p, f: `, F+ h; J$ W- @- J. C: jLanguage : Norwegian
0 K* ]' O, n# f" s& c+ XDefault : Yes( @( D, g1 F9 I! ~& J
Alternate group : 1
* C6 D. Y6 l- OEncoded date : UTC 2020-07-31 04:31:30
7 E4 a$ `! u" L. Z# ]- jTagged date : UTC 2020-07-31 04:31:30
* M* U; x! N3 B9 o. ~8 ]

, T% {9 C- s- ?- k# m: U0 t5 M' O+ |6 h) `2 S8 v- y
" t% H& c3 Z# j4 _* \2 n; W7 }
p2607196253.webp.jpg / ~: }" T! `3 A. b  a2 E
1 M. u) r" e2 V2 C
p2607196257.webp.jpg
5 e% U  Z" F* {8 q6 @
$ E. ?* {' }6 X! h5 t9 p5 t 你我皆凡人. MKV.torrent (34.29 KB, 下載次數: 58)

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部