WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:140 回復:2 發表於 2021-2-25 13:10:52
本主題由 212love 於 2021-3-1 14:43 刪除回復
累計簽到:2126 天
連續簽到:2 天
發表於 2021-2-22 13:08:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

打噴嚏 A.Choo., 2020.[MKV / 8.80G] [1080p] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 愛情 科幻 
地區: 中港台 
語言: 國語 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.png + T* U5 X/ v4 V6 f; e

5 x/ j$ |! F, X; _◎译 名 不倒侠/A Choo/我的情敌是超人
% b1 ^# _" H* Z! ^0 I2 P7 j◎片 名 打噴嚏
) G8 Q1 A) M: G9 i7 R  N0 V◎年 代 20200 A6 v: M% g: @/ C1 `3 d
◎产 地 中国台湾- t4 |- G7 a8 l4 A( W
◎类 别 爱情 / 科幻( K5 U4 q+ @% [, ]! p/ Z
◎语 言 汉语普通话" _5 n9 Z( ^* [  U" w/ C/ R
◎上映日期 2020-07-05(台北电影节) / 2020-07-15(中国台湾)7 a+ y9 {& L, b" m
◎IMDb评分 5.4/10 from 175 users8 j( b+ \+ W2 J4 r, q# O$ u1 }
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt12689526/
; c& x+ d5 D0 X$ [- \◎豆瓣评分 /10 from 0 users; M$ r! x$ h. G
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24875519/
; }4 j/ k9 b" J% _◎片 长 101分钟5 _2 y9 }/ k1 F+ ^  A* @
◎导 演 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi
9 q$ r$ `: H$ D- ]◎编 剧 九把刀 Giddens Ko / 柯孟融 Kevin Ko / 戚家基 Peter Tsi / 柴智屏 Angie Chai / 杨碧凤 Pi-Feng Yang / 林真豪 Jin-How Lin0 {" E0 u6 F% o
◎主 演 柯震东 Kai Ko$ Z! w1 B0 q& w/ U1 _4 Y- H) K% t
   林依晨 Ariel Lin4 _. V. `: t- q. _  ^
   张晓龙 Xiaolong Zhang
- J$ k7 l2 K2 S   王大陆 Talu Wang- N# S: y% z% y5 Z
   吴建豪 Vanness Wu
5 C0 U. i3 g& \; l" K. R   古天乐 Louis Koo
& N0 ~8 N6 ?! J) W   苏品杰 Jay Su
2 G2 {, e! A4 W; u+ n   叶熙祺 Xiqi Ye
. ]: y  U' \$ f/ c  L. K   徐子珊 Kate Tsui
" @8 d' T# ^2 P   周亭羽 Tiffany Chou
! T; ^) h. U! ^" g& z   姚坤君 Gwen Yao
3 F) O* R; j' ?8 x   禾浩辰 Bruce Hung  Y. A4 f( N3 m. `8 t
   张艺 Yi Zhang
3 l) o2 p# J% Q3 m5 t5 s- T   戴春荣 Chunrong Dai
+ n; Q. w9 v7 i: q1 K   梁杰理 Patricio Antonio Liang
: _. t9 J- j% W) ^, l4 T# D   徐乃麟 Nai-Lin Hsu
+ t- k  U, i) D" B( |. h, B& M$ e! o- l! }/ E1 t* d! [; d: v# {
◎标 签 柯震东 | 九把刀 | 林依晨 | 台湾 | 台湾电影 | 爱情 | 等了好多年 | 电影
$ t3 a: m* |2 D6 g) q* D  i, N
3 f- ?# v) B: d. a: F( j' m◎简 介 & v% q  J* N' o6 C( r; h

; l) e3 r- G- D  f8 @" ] 这是一个存在超级英雄的城市。
3 K2 [, T) X, k3 n 1 ]5 y5 D8 O  T$ H8 P
 在孤儿院,义智(柯震东 饰)遇见了心心姐姐(林依晨 饰)。只要义智想她,她就会打喷嚏。
" ^" Q* t* I% U% a4 h( `$ j4 N- E 
3 G1 M; W; c2 t- F$ A. X& q5 a 长大的义智,为了爱,他要变成最勇敢的男人!他意外成为拳击场上的“不倒侠”,意外出现超人情敌,音波侠(张晓龙 饰);当心心陷入危急,他终于明白自己存在的意义。他永远不能成为超级英雄,但他永远是心心姐姐的专属超人。
, ]9 v5 q# C, C' Q. i0 Q0 @Video
6 c3 z' ~& r+ H- Y6 dID : 1
8 c* \& T+ \3 d2 K9 K* Y2 @; ]Format : AVC- [8 b0 h$ q" y: s$ a
Format/Info : Advanced Video Codec
3 W1 `: x! o& S) r+ ~1 Q! pFormat profile : [email protected]2 `& L1 D+ U5 {
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
, {8 i" U" i, p% X9 d0 w% zFormat settings, CABAC : Yes' c$ I# Y. M3 _, I; [4 ^3 V
Format settings, Reference frames : 5 frames
6 ~8 P- O4 `* S  O2 `Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC: B) x! ^0 i* z* j$ _$ O
Duration : 1 h 41 min$ E5 P* Z( m1 I0 e* c3 x" l
Bit rate : 11.8 Mb/s8 f* ^7 s4 Q% G( {6 }# l
Width : 1 920 pixels! H$ |) ~5 P& x$ A3 S/ [3 ~, m
Height : 804 pixels% m' n6 ^7 G5 u' I) i: g) `
Display aspect ratio : 2.40:1
7 l; c& [6 `( k9 G9 f) `: dFrame rate mode : Constant
+ K7 C" ]) Y% K1 t, tFrame rate : 24.000 FPS1 V; @+ |$ T( F3 w0 m3 ?
Color space : YUV  r5 Z+ j1 n' e
Chroma subsampling : 4:2:0
$ W% V6 v) }4 @, Z4 cBit depth : 8 bits" m1 f8 d' w6 P+ x$ `1 ]* }
Scan type : Progressive. x# K5 L! @% |1 V* o9 H( Q
Bits/(Pixel*Frame) : 0.3186 S. s( z- q  M: \" T; h4 K& v
Stream size : 8.32 GiB (95%)
& i! m" I- N1 J& FWriting library : x264 core 157 r2935 545de2f
0 ]( W$ [0 r# @1 t& KEncoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.2 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
; s) |6 v& c- X7 }" U! KDefault : Yes
0 j# z! p" g5 T0 ^+ S- YForced : No  B& _+ f8 }; A- |& t( `" n
Color range : Limited/ X/ q5 R- D1 H$ j$ Z# ]2 ?0 j! J% Q8 s
Color primaries : BT.709
0 n* z2 O( H; @/ ?) J& [6 fTransfer characteristics : BT.709+ `' c0 Y. o% Q9 L+ ]
Matrix coefficients : BT.709
+ S6 ]4 D2 Z" C; a$ s; q7 C+ }7 P* m5 l+ G, Y$ P) E; f
Audio0 x0 z7 j+ G3 ~
ID : 2/ n- o0 @( r' v6 w4 m
Format : AC-3
" a- T6 S: I" KFormat/Info : Audio Coding 3
  ?2 a2 u. U$ r6 J* {Commercial name : Dolby Digital2 }' H# Y. e2 ^7 j" h. G. A9 V0 H( k
Codec ID : A_AC3' @; ~2 B* C/ V- i
Duration : 1 h 41 min. D: ^( A1 {# P  I5 C6 B6 Q
Bit rate mode : Constant
7 K  a7 |) j) wBit rate : 640 kb/s
. j4 ^1 m8 b5 }2 oChannel(s) : 6 channels
/ J5 L; h4 i8 U1 h9 xChannel layout : L R C LFE Ls Rs
  c- R0 D" g7 U6 ySampling rate : 48.0 kHz1 r4 k4 P/ c6 s' t- \1 ~
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
: P7 ~3 V1 p1 g6 G- }3 bCompression mode : Lossy% C" I7 F7 I1 {: X) B% c/ ~
Stream size : 464 MiB (5%)8 o2 u0 b. M( s9 N7 ^- W" n
Language : Chinese; B- t0 W& D4 d3 c. U
Service kind : Complete Main0 {9 L+ c) p* y& f2 f
Default : Yes
- D0 m; y( q  ?* m2 T  tForced : No
1 C# S+ f9 ?1 p' K3 i  P4 i" h# K, I
Text #1
7 Y; `1 Y- u* _6 u0 _; g3 xID : 3
* ]' x  r5 H# t6 dFormat : UTF-8# q, s6 E' @* M+ w
Codec ID : S_TEXT/UTF8
5 `  A* `  P% v% h# b1 \Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
9 X0 n9 J) t9 T: RDuration : 1 h 35 min
# Y9 n3 z8 S6 w/ Y+ u# DBit rate : 40 b/s
7 ^9 A8 H3 S, E5 VCount of elements : 1397
8 a; L0 E8 \* v: Y5 I8 y  V! s+ e7 B5 ?Stream size : 28.2 KiB (0%)
# \. \* V& j" A* o) h; _4 WTitle : SRT6 i- B8 n2 N! a3 t! {
Language : English- ]9 D3 w; G, ~# J2 E/ n! {. W
Default : Yes) t( j: ^6 s  ~. T: V2 M
Forced : No. ^9 w; W3 n- f* X
$ {, Y& |2 n" f5 E! f1 r) @
Text #27 w/ c& W/ F, t* [
ID : 4
$ h& }: q6 o$ b" k/ m1 a- @Format : PGS7 V9 V0 r1 z  J! k# U8 K6 a- u
Muxing mode : zlib) a) w- M& E1 @7 P( K+ E
Codec ID : S_HDMV/PGS
3 L4 B! O( O1 u7 c! F0 ^; \Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ S6 R! \5 A/ S9 ^* G: w
Duration : 1 h 35 min
1 v  \' T1 g% A( n2 p% ^Bit rate : 35.2 kb/s
! h) P6 E1 |  kCount of elements : 2252
* y; `% F( ^  S' J" i5 D' p% MStream size : 23.9 MiB (0%); j3 n/ C1 U9 u0 I
Language : Chinese' m% S# n( u3 b. I
Default : No
2 ^8 m. H" P0 }/ Z: u" _2 EForced : No( J  F+ C' ]# i( i  z7 j& C
+ S6 a( ?# r9 J! \
Text #3; N- Y3 _& X# b8 r9 U9 ^
ID : 5
" j' D/ ?2 K: P5 d4 D) P: I3 V% bFormat : PGS
: s2 n& q: a2 r7 M1 ZMuxing mode : zlib
- y+ x+ d% U4 X4 F  oCodec ID : S_HDMV/PGS
, J/ [9 Y: B+ D9 @0 l1 }Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# _' {& _4 }; K8 U
Duration : 1 h 35 min( J+ D, k8 L0 p6 X. G6 \0 S
Bit rate : 36.7 kb/s1 X6 _" B; V$ n$ Q
Count of elements : 2262: D9 a& y- Z+ K. m: |
Stream size : 24.9 MiB (0%)
  j7 C# s2 {& j- |+ jLanguage : English
' t1 r6 x" t* ZDefault : No
4 |0 f4 L! p' O' XForced : No
2 o6 p% f* ^3 h2 s- q+ E5 M. I$ ?9 }
Menu/ J, x2 O: @( i
00:00:00.000 : en:Chapter 01" ]2 G2 i* ^' i! l. X- e; c9 b
00:07:35.958 : en:Chapter 02) I4 e/ W) K& m9 k
00:17:44.375 : en:Chapter 033 t# k1 O2 k7 M3 c! Q3 s9 F: M# {
00:28:25.833 : en:Chapter 04
$ _) T- O5 l+ I" c00:35:47.875 : en:Chapter 05; @; r. P$ K& E4 c/ ]* @
00:41:13.792 : en:Chapter 06
8 e5 }7 o( O, C$ Z- {00:51:36.708 : en:Chapter 07
$ U2 c- m+ s! q" J/ g% v% n' ]$ D00:59:51.083 : en:Chapter 08
1 P7 s9 B; T, T1 W01:08:53.292 : en:Chapter 09
1 L& i0 x3 F& V01:18:14.917 : en:Chapter 10
4 a# P7 k2 f: |% ?( N2 N01:24:57.667 : en:Chapter 11
! d8 R' e& D9 t01:33:36.583 : en:Chapter 12
: S! j; I: [8 ^- g
& {! _2 \7 u$ S; U9 Z8 l4 D9 B! R% |
3 h3 [0 M/ l) ]) v6 D0 h

打噴嚏. MKV.torrent

44.5 KB, 下載次數: 16

本帖點贊的會員︰

累計簽到:995 天
連續簽到:93 天
發表於 2021-2-23 06:57:41 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
不錯好片,謝謝版主的分享

尚未簽到

發表於 2021-2-25 13:10:52 | 顯示全部樓層
████萝莉资源网【http://zzz82.xyz】████% \* P! M4 M- G" P( j. m1 A
/ ^% f$ ^, H% \- _" X+ x5 [

3 f# x. f+ ^7 {. l: R' V, K& h
* k0 Q+ y, V+ W4 q' D████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████0 @+ ^: L# [- b0 O$ A) N
* v$ d$ D! A; S( x7 ~: O- |9 n) X2 f
( K1 _% E* E5 V6 [- {, I/ R  A7 c
# ?, K5 _1 e, ^+ G
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
. d& V3 X3 h( o0 l7 n) i9 i1 G! b$ l; X) W

$ B! x0 e' D6 q6 k$ E
  n2 E. y9 X1 i) ^8 o! j████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
/ S& w( N6 h0 c

3 M9 o2 k* c! w% y9 B, V
! e0 N$ B$ Y/ I3 J8 G, L
- N4 W, C; o, Z1 d, d" M' ~! z████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
9 n1 y7 a6 I" C! _( U

* j0 p" ]) y4 T5 f  [; r6 x! t3 \7 C$ H( a
$ M9 c' |3 }2 M1 m7 ]1 @
████萝莉资源网【
http://zzz82.xyz】████
9 H4 H9 R0 {0 y: p) Q. }9 U

9 m8 j" m2 R3 D0 c0 u5 l( p7 l* e) Y! w, X

回復樓主 親!! 早上好! 心底有WK、心情就會飛翔,心中要個希望、笑容就會清爽!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部