WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:197 回復:1 發表於 2021-4-9 09:19:06
本主題由 212love 於 2021-4-11 22:30 解除高亮
累計簽到:2126 天
連續簽到:2 天
發表於 2021-4-7 13:13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

無處可避 Rose., 2020.[MKV / 3.97G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2020
資源: BT资源
1.jpg 8 Y8 q6 Z8 p6 I/ e
9 P9 `; |- F3 F" v- s3 _0 z" e# K; d
◎译 名 无处可避/Rose: A Love Story) Q9 P5 c4 L/ ?7 b* H- f5 k, ]
◎片 名 Rose
5 ?" W2 F6 L8 T% p◎年 代 2020: p0 Z$ g- B# |% ^4 X
◎产 地 英国6 M$ D  |6 S  K& r; P/ A4 ~
◎类 别 恐怖( c& F! O$ W1 ], ?
◎语 言 英语
5 p9 q( n) O- B6 P◎上映日期 2020-10-13(英国)( J5 w# F- [: Y
◎IMDb评分 7.2/10 from 60 users; J( i; [( U; }; G1 \( H$ n- x
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt9643228/
. N9 y3 ?) ^3 V$ R4 H◎豆瓣评分 /10 from 0 users1 e8 z( ^* t. u
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34607685/& a. ~& h) b3 v$ e( O
◎片 长 86分钟1 }( S& Y$ X3 R
◎编 剧 马特·斯托克 Matt Stokoe
6 t' p* C: @% f& G◎主 演 苏菲·兰朵 Sophie Rundle' _$ I9 r" K% C% F, y
   内森·麦克伦 Nathan McMullen
1 R9 a6 B) G  c# ^7 W6 h6 P   马特·斯托克 Matt Stokoe& j5 X1 A( X" \
   奥利维亚·格兰特 Olivia Grant
7 V. F) V; g& [) D! Y
8 p1 J; T% p' G0 ?$ @6 {3 m◎标 签 英国电影 | 苏菲兰格 | 恐怖0 v5 v! N' J  [# R2 G3 p

/ M  Q$ H/ ^9 p" n: z0 A◎简 介 4 W3 u. D. {4 p- W+ f! t$ v& {& g
* y# n; \* I, V4 z; M$ @
 Gripped by a violent, terrifying illness, Rose lives in seclusion with her husband, but the arrival of a stranger shatters the fragile refuge they have built.
: n8 k! H* k8 C: p9 G; d
3 p0 {# I8 z- F3 z! Z0 f◎获奖情况; j. H* }. Q/ ^9 U0 N! _
* i4 X! m% e! r! s( e, S4 O$ `
 第23届英国独立电影奖 ?(2020): n9 B, X4 `+ t. A% \) T9 [; a
 瑞丹斯奖(提名)& [$ a3 q% M' r" G3 }7 y
Video
+ @0 H# I0 `/ v3 {0 hID : 1( s' v/ ~7 y2 N7 D) \
Format : AVC6 I& X- s$ I8 w* I7 b" S7 D
Format/Info : Advanced Video Codec
  K, Q$ i) m/ m6 W* |8 w5 s" L% V1 gFormat profile : [email protected]
& u5 O, b; h* Y2 v/ J$ E+ P. @+ rFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames! q2 u0 ^6 S( S. V
Format settings, CABAC : Yes
( b* K* b7 Z+ Q( X0 ^Format settings, Reference frames : 4 frames0 h" o! X% R  C- Y
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC0 f$ b2 r+ L1 d( G2 H
Duration : 1 h 26 min$ j* w  D, @0 q7 i# F
Bit rate mode : Constant
4 b" J3 X. }9 B+ m6 bBit rate : 5 926 kb/s, a9 t- H, B7 P5 o! d4 y/ G
Nominal bit rate : 10 000 kb/s, J" V  S) @7 T4 w( r
Width : 1 920 pixels9 j1 H( U( H% I: A# }8 D
Height : 1 080 pixels+ F+ ]/ t1 a2 g8 T0 ^
Display aspect ratio : 16:93 }: k  a  E+ g+ ^) y/ _! f
Frame rate mode : Constant9 d( O4 u4 }* X' g& U3 h" A
Frame rate : 24.000 FPS$ @  Q4 v2 j* C- [
Color space : YUV
2 d8 t  n5 [4 s4 b1 M) jChroma subsampling : 4:2:0' K. W2 ^- K( a$ R! k$ ~
Bit depth : 8 bits( g! c; l: j" J2 V9 u
Scan type : Progressive% L$ y6 L# p. I  @" D+ g
Bits/(Pixel*Frame) : 0.119
5 ~: p$ S8 Y3 LStream size : 3.58 GiB (90%)1 Q" I2 o- x& |0 V1 z1 s% ?6 k7 V
Default : Yes
' p3 R3 z+ J! O* AForced : No
) K; y# p/ M. [& u) ?6 ^Color range : Limited
/ A9 G. T& G2 ^5 I- OColor primaries : BT.709
1 I3 t0 d4 E3 z% N6 j$ eTransfer characteristics : BT.709$ A5 @5 T; q2 R" P% W  v
Matrix coefficients : BT.709' v$ \) J) Y+ I; d1 J9 K! R. t

- n4 `. \, B0 Z5 KAudio# W$ S: F6 b0 X2 {/ u4 K
ID : 2
% [7 R. K8 K3 p0 P, N4 TFormat : E-AC-3: B' d/ R, G5 Z; @) r+ d
Format/Info : Enhanced AC-3
, H, N  n, j, O2 `1 \( vCommercial name : Dolby Digital Plus3 @- x/ a5 F5 R7 i$ c  A' w# J+ l
Codec ID : A_EAC3  T5 A2 d1 G& c! k1 U
Duration : 1 h 26 min
7 F1 q; X! a  F7 k0 O8 n1 QBit rate mode : Constant
7 x% e9 _& M/ f; t' XBit rate : 640 kb/s
7 X8 l, j* Q- E, ~' F  ~3 sChannel(s) : 6 channels. w( T9 C% D3 p. n8 m# y
Channel layout : L R C LFE Ls Rs* F0 ]/ ~: N0 P" }
Sampling rate : 48.0 kHz
4 L9 z( M( Q6 vFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)1 N! R* B/ ?- Q1 {$ F
Compression mode : Lossy: p2 X9 {9 n( p2 }
Stream size : 396 MiB (10%)
8 x5 O4 _( @- y2 rLanguage : English
2 l2 s; y3 ~4 v, XService kind : Complete Main0 E$ V8 \* z% ^
Default : Yes
8 [, O: v1 ]" R9 [& aForced : No
6 e' i6 _# e- a# ~2 J/ S- m# c: m/ B  c

' j% G, k) L1 ~3 ?0 ?" {

無處可避 MKV.torrent

40.18 KB, 下載次數: 29

本帖點贊的會員︰

累計簽到:1038 天
連續簽到:136 天
發表於 2021-4-9 09:19:06 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
辛苦了版主,謝謝您無私分享

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部