WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:67 回復:0 發表於 2021-7-30 10:02:34
本主題由 212love 於 2021-8-1 09:32 解除高亮
累計簽到:2140 天
連續簽到:3 天
發表於 2021-7-30 10:02:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

夏日友晴天/卢卡 Luca, 2021.[MKV / 12.88G] 1080p [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 喜劇 冒險 奇幻 动画 
地區: 美國 
語言: 英语 其他 
格式: MKV 
年份: 2021
資源: BT资源
1.png 3 z. z0 g; T) I' z* P& o# w' o

" a) P9 w, g+ u8 l$ y% x& l; r# F◎译 名 夏日友晴天/卢卡/盛夏友晴天(港)/路卡的夏天(台)4 R( m* `, d. \* ?( x# s
◎片 名 Luca9 d6 N( n2 H  z7 D
◎年 代 2021
9 D. o8 z/ f. N6 e5 M+ Z" j! U◎产 地 美国2 L7 e# S/ F5 @5 i3 P* ]; p
◎类 别 喜剧 / 动画 / 奇幻 / 冒险, W) r" `9 |; \0 Z, b4 U4 g
◎语 言 英语,意大利语
& |* D) Z3 E! B8 i# n◎上映日期 2021-06-18(美国网络) / 2021-07(中国大陆), q- U% B% O! m* x8 v: R  j
◎豆瓣评分 7.3/10 from 18948 users% @3 C/ {6 A4 K$ y7 a+ G9 A
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35161768/
! O+ @! \' z7 b◎片 长 95分钟
5 V  |7 ]5 m6 |4 z0 a( F◎导 演 埃里康·卡萨罗萨 Enrico Casarosa
& d- T0 @* |& f8 h% `9 v◎编 剧 埃里康·卡萨罗萨 Enrico Casarosa / 杰西·安德鲁斯 Jesse Andrews / Simon Stephenson Simon Stephenson / 麦克·琼斯 Mike Jones / Julie Lynn Julie Lynn / 兰达尔·格林 Randall Green
( p* {! |& F7 V9 \* Z& C. Z◎主 演 雅各布·特伦布莱 Jacob Tremblay$ w% M7 F$ m, P, G5 C
   杰克·迪伦·格雷泽 Jack Dylan Grazer2 {( w1 E3 `* t3 N" q& A5 B
   艾玛·伯曼 Emma Berman: b8 C/ o& [5 B" E( z! K
   萨维里奥·雷蒙多 Saverio Raimondo
6 t/ t) o9 b' y% t' }: t   玛娅·鲁道夫 Maya Rudolph
; v$ R  L* G- [* g7 @8 z% P' ~   萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen
' i) I, @8 K5 _" G1 F   马可·巴里切利 Marco Barricelli
' _) n9 c/ b  i* x: Q& k" t   吉姆·加菲根 Jim Gaffigan9 c/ ^# W- }4 c* D$ E6 ^
   彼得·孙 Peter Sohn
: t9 @6 u" B) M2 w   洛伦佐·克里斯奇 Lorenzo Crisci  r1 j! @) ]; e+ w
   玛丽娜·马西罗尼 Marina Massironi
: d* g- M# b$ }9 ^, {   吉诺·拉·莫妮卡 Gino La Monica
/ n4 ^. J/ R+ J  G: i+ j; Z$ J2 u   桑迪·马丁 Sandy Martin
( u+ X; o8 Y5 n   嘉科莫·吉安尼欧缇 Giacomo Gianniotti# f& |' O$ ~# `/ |3 k! Z
   艾莉莎·加布瑞利 Elisa Gabrielli9 V* m1 f" `( o3 T8 F# q
   咪咪·梅纳德 Mimi Maynard' h, W2 p0 N  E8 g) b, m* r
   埃里康·卡萨罗萨 Enrico Casarosa
# r6 p$ ]0 F0 O   吉姆·皮里 Jim Pirri
4 k( j, A' N4 h/ f' Q) g& t& {   Gino D'Acampo Gino D'Acampo
1 u. U& t7 x/ u. d8 w   德雷克·贝尔 Drake Bell
: k1 M- [- u: s0 @( M9 G6 }2 c   约翰·拉岑贝格 John Ratzenberger
! a) J6 N; o0 f. l% o   乔纳森·尼科尔斯 Jonathan Nichols' r; c, `. |: I) b

3 p" d8 z% w+ t5 K8 ?; P- o+ @3 o◎标 签 动画 | 皮克斯 | 迪士尼 | Pixar | 2021 | 美国 | 奇幻 | Disney) q( f; q# O9 W5 M! m
) G' c8 r1 a9 m) o1 i
◎简 介
) L$ r1 h$ S+ i5 H
1 l1 `( R( z6 K4 U+ U 故事发生在意大利里维埃拉,讲述了一个小男孩卢卡(雅各布·特伦布莱 配音)在充满冰激凌、意大利面香气和摩托车骑行的夏天,经历的难忘成长之旅。卢卡与他新结交的好友(杰克·迪伦·格雷泽 配音)一起经历了这些冒险,但所有的乐趣都受到了一个深藏的秘密的威胁:他是一个来自海底世界的海怪。0 S* P( y, |6 s0 b4 O. D
Video
# i1 X8 i" F" \2 _7 y' EID : 1  _1 s" m% X, f3 j! t
Format : AVC4 Y5 Q' f1 z' X" z; {5 T
Format/Info : Advanced Video Codec
1 a/ s  O( [2 l% dFormat profile : [email protected]
9 x7 N) P# R/ u) B! J7 XFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
" A0 v$ O$ n7 b" hFormat settings, CABAC : Yes
/ E# E4 d; `  i6 G9 ^1 }Format settings, Reference frames : 4 frames) u6 L, c: a# h3 l4 M& D7 g2 D1 G
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
) e9 u7 w0 B' mDuration : 1 h 35 min; }& J$ I+ C' j
Bit rate : 14.7 Mb/s4 s8 e. p! u- S( Q8 I8 S, |1 V
Width : 1 920 pixels2 |3 Q' i* c! w/ A
Height : 1 038 pixels( q+ v  L5 R& b( N
Display aspect ratio : 1.85:1. f7 ?" d* z5 G( M5 }
Frame rate mode : Constant% z7 h. t; W, z: ?2 r$ `, t
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
/ \! `2 a4 @  f% WColor space : YUV
: L% d' F9 M# KChroma subsampling : 4:2:0) Z* W. s# N8 D6 t/ t* Z, S5 ?
Bit depth : 8 bits
( E5 \3 D6 d" W: [/ k& p. U4 k7 B# vScan type : Progressive3 a4 M9 x7 s4 f  W
Bits/(Pixel*Frame) : 0.308; k! l2 v' ^# t4 a4 Y: _
Stream size : 9.79 GiB (76%)
9 ?: `/ ~/ R: B2 }7 m* iWriting library : x264 core 157 r2938 2b00a84 [email protected] Mod
- }7 l/ O& ~% D5 d; QEncoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80% U' }0 q0 m+ ~9 s, Z+ U
Language : English% z! E1 s& ~: z" Q) h. }
Default : Yes
9 }# j8 O" ^. u1 rForced : No1 S' Z  ^& K. w( L  }6 }! f5 \
Color range : Limited
" Z& J. q, s, F: x! R7 [5 |Color primaries : BT.709
6 C$ n* R! U+ AMatrix coefficients : BT.709
! |4 F) M1 P  s6 Q
( Y& h# X& H2 {/ S' |; xAudio- R' u2 z; B3 c* e8 f+ [
ID : 2
6 Q1 p, S% ~" J! @" ^* YFormat : DTS XLL* |2 X' m' a% H* Y, n4 h1 b* B
Format/Info : Digital Theater Systems" z! k2 q) Q+ Q
Commercial name : DTS-HD Master Audio
4 d5 i1 G" Y* E$ NCodec ID : A_DTS( Q" G9 A& \; h0 f, P; U
Duration : 1 h 35 min
% n: }. H* s7 J+ {Bit rate mode : Variable
8 R* _5 D) u% K9 g- j/ C  ~Bit rate : 4 623 kb/s$ }! O0 a, s3 e. Q7 m
Channel(s) : 8 channels4 Z4 l% S2 \1 C1 u8 Z
Channel layout : C L R LFE Lb Rb Lss Rss: u6 R) c% K  K
Sampling rate : 48.0 kHz/ v2 q& W) K. z" I' |8 G
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)4 B5 W3 V- ~7 v
Bit depth : 24 bits
4 d- C0 \% R$ rCompression mode : Lossless  ?4 ]) R* Y% g6 k0 v' D
Stream size : 3.08 GiB (24%)' Z; A* Z+ d6 I2 R- s! {
Language : English
* y9 r% |8 B. {7 @. b+ S0 SDefault : Yes
9 P% b. Q! j3 e; {& x$ G& XForced : No3 d" d$ d+ V) z- p9 Z7 ~& Z

, h5 i" `+ d+ ~$ \6 T. JText #1% a' S9 l0 E# `1 D; C
ID : 35 k% B6 T+ _" i
Format : UTF-87 Y, z8 h) o6 R. t4 x0 k2 k; p# M
Codec ID : S_TEXT/UTF84 [$ {$ t' Y2 b4 T$ p! L* h
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
4 i. W, T- F: UDuration : 1 h 33 min
: R* r9 J5 ?  yBit rate : 58 b/s: L4 ~  |& R: J. J! X) ?: h1 P& w; W
Count of elements : 1548
( |3 V$ L. R5 k0 T* ]6 n1 f; VStream size : 39.9 KiB (0%)
) q, Y) a9 u& L" Y4 nTitle : SRT0 {8 v0 l$ |% a+ s' J
Language : English. m; m1 u5 ^: S+ p: [7 V
Default : Yes& s5 v6 f. f9 M2 l! M+ P& u6 }! N8 H' S
Forced : No
7 A8 V  E* a" L4 n1 q
" Z: l1 h. [, R3 z# J/ kText #20 s+ n! {  _5 [& Z
ID : 4
, M: \. E, \1 `- W- ]$ xFormat : PGS  Y' B% P5 X/ q: n
Muxing mode : zlib
+ }* ]! e4 D9 t1 C. _- ]" `. Z, \! gCodec ID : S_HDMV/PGS- {2 K; f2 L3 X7 Q0 g" A/ @
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 G; G* C3 r. A- D2 W: v" KDuration : 1 h 34 min
7 D* o$ n, ^2 O! \- r/ x0 `. eBit rate : 50.8 kb/s. @# d/ q) N+ }! {( v! M6 R
Count of elements : 3982# K1 \" ]# k( s* \1 t
Stream size : 34.3 MiB (0%)) ?. Q5 |: \! d. C( A
Language : English
$ q- H$ n' j. O  g* dDefault : No
; ]8 I+ N) w9 ^/ N8 {9 D" A+ d* UForced : No
% ^) m2 _( _% X) J
' ]! U' }% R( n) W% K( g6 y! l0 p- iMenu
, D( F+ E+ ]' I7 d0 K% F7 ?00:00:00.000 : Chapter 019 a- q3 }9 M) Z& S$ b( ~
00:02:27.898 : Chapter 02
& p5 Z" \" b+ T* U1 i" R3 Q  v/ m& {, }00:06:27.220 : Chapter 03- \* o; u( D) T! a$ O
00:08:29.884 : Chapter 04, o6 L. x1 k$ `5 u5 @3 ?' p& t
00:11:19.512 : Chapter 05
. w2 ^$ n( b4 v00:14:35.291 : Chapter 06& H9 w! K9 T* Z. o
00:16:30.197 : Chapter 079 k0 A& a' l* L3 k: E0 q
00:17:07.735 : Chapter 08
) ]6 [' J' w& Q, w7 k! r8 u00:21:19.486 : Chapter 09  U! B0 B7 N, k3 W1 V" W2 g3 O% |
00:23:31.994 : Chapter 10
: \. l3 p! G+ G" B! T1 o  ?% \- a00:26:01.393 : Chapter 11
3 W, I) e- J& d00:28:11.815 : Chapter 12" n. ]6 d( ]7 L* }9 C. n! h6 }
00:32:55.515 : Chapter 13
; L" u& [# R, |8 b% N1 p: L00:35:39.971 : Chapter 14
% O5 z4 w. @! f6 C00:37:29.372 : Chapter 15) I* S3 V2 x$ V
00:41:38.204 : Chapter 16
2 |- R0 D7 y4 _00:42:25.876 : Chapter 17$ \& q) w. p& z
00:45:04.118 : Chapter 18
' `1 z/ Q5 S# ^% d00:46:06.680 : Chapter 19! q  Z! i% A. J
00:48:53.639 : Chapter 20* n) \& @. N+ y5 a: R2 r
00:51:00.098 : Chapter 21
6 F* `) A' z. }4 s7 L1 L% z, \00:52:04.746 : Chapter 22
+ [3 p5 v5 t' }  @+ p/ h" D4 w00:54:33.562 : Chapter 23
: K! T5 b; s3 q7 r00:56:18.834 : Chapter 24
) F" V0 b& `' m. ?( b00:58:30.340 : Chapter 250 C2 J# J" Y  I4 \9 m- }
01:00:07.520 : Chapter 267 E% a& E) J9 F, c) M
01:00:43.598 : Chapter 27" v5 t) }/ C6 h
01:02:10.059 : Chapter 28
+ v3 s) j4 P* h2 F, C% g01:04:51.929 : Chapter 296 j7 g$ d3 G3 ^# j# ]$ H; y  f  |
01:06:49.088 : Chapter 30
% o9 O( R, C1 J$ }, E& K2 s0 f% h5 m01:09:33.836 : Chapter 312 ^3 f! O* V- C; K& Y- O8 e; N
01:13:19.978 : Chapter 32( X% H0 }2 e# O+ ~  d8 B- J6 c6 q
01:16:47.477 : Chapter 33) V  F3 ^, H$ q! x
01:19:33.476 : Chapter 34
' M; Z( }% K( D' F' M" ]01:20:53.723 : Chapter 356 g% i- r6 e  C% z+ z/ T
01:24:34.944 : Chapter 366 S0 H( e  |, K
01:33:41.532 : Chapter 37

. m0 [. J% [$ B% O( _4 @: G6 E2 P2 d( N

8 _. c. b, C8 f' J: ]

夏日友晴天. MKV.torrent

16.72 KB, 下載次數: 8

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部